Why Change?
 
 
 
 
     
 

Effect op Marketing

Voorwaarde om van een verandering een verbetering te maken is zorgen dat er een samenhangend geheel ontstaat tussen strategie en uitvoering, waarbij marketing en sales niet los van elkaar kunnen worden gezien. Veranderent klantgedrag, verhevigde concurrentie, dalende omzetten en onder druk staande marges. Een verandering van koers is noodzakelijk om de continuïteit niet in gevaar te brengen. Alleen het professioneel managen van een dergelijke verandering van koers zal leiden tot de beoogde resultaatverbetering, waarbij niet alleen strategie moet worden bepaald, maar deze ook gedegen tactisch en operationeel moet worden doorvertaald. Marketingmanagers en ondernemers die dit inzien, biedt SalesChange kennis, ervaring, resources en expertise om te veranderen én te verbeteren! In een steeds sneller accelererende zakenwereld is het de dynamische marketingorganisatie, die de beslissende voorsprong behaalt en vasthoudt. Dit heeft echter ook effect op sales.

 

 

 
     
 
 
© 2006 SalesChange.