Why Change?
 
 
 
 
 
     
 

Who changes?

Onderstaande overzicht geeft u een indruk van de diverse projecten welke SalesChange de afgelopen periode o.a. heeft uitgevoerd. In overleg kunt u als potentiële opdrachtgever met deze bedrijven in contact worden gebracht  om te vernemen wat de samenwerking met SalesChange voor ze heeft opgeleverd.

Bedrijfsactiviteit
:
Openbare Verlichting en Verkeers Regel Systemen
Opdracht
:
Ontwikkelen van een businessplan met bijbehorende marketing strategie voor de ‘new-business’ activiteiten
Resultaat : In samenwerking met medewerkers en directie een businessplan met bijbehorende nieuwe marketingstrategie ontwikkeld op basis waarvan hoger management tot besluitvorming kon komen.

Bedrijfsactiviteit : Bieden IT cursussen + opleidingen en verkoop Document Processing Software voor het bedrijfsleven en de overheid.
Opdracht : Ontwikkelen en implementeren marketing- & sales strategie
Resultaat : In samenwerking met de directie in drie maanden een nieuwe marketing- & sales strategie ontwikkeld. Het management vervolgens gecoacht op de tactische en operationele implementatie hiervan. O.a. door middel van de invoering van een KPI besturing binnen sales.

Bedrijfsactiviteit : Bieden van alle vormen van flexibele arbeid en aanverwante diensten
Opdracht : Verbeteren performance Regionale Accountmanagement organisatie
Resultaat : Skills Regionaal Accountmanagement op het vereiste niveau gebracht. Sales Activity Management geïmplementeerd. Verkoopbesturing obv. KPI´s ontwikkeld en geïmplementeerd. Middels coaching sales-management verder bekwaamd.

Bedrijfsactiviteit : Leverancier bedrijfstelefooncentrales
Opdracht : Ontwikkel en implementeer een nieuwe MKB marketingstrategie
Resultaat : Wijze van marketing bedrijven weten te veranderen door aan de voorheen operationele marktbenadering meer strategische en tactische kaders toe te voegen wat heeft geresulteerd in een nieuwe marktbenadering en een succesvolle introductie van een nieuw product waardoor marktaandeel en omzet na jaren van daling weer  zijn gestegen. Hiervoor een omvangrijke marketingcommunicatie campagne ontwikkeld en uitgerold. Daarnaast een nieuw indirect distributiekanaal opgezet.

Bedrijfsactiviteit : Verkooporganisatie telecommunicatieleverancier
Opdracht : Managen en verbeteren van een landelijke verkooporganisatie (55 fte`s) voor de verkoop van bedrijfstelefooncentrales binnen het MKB
Resultaat : Orderintake verhoogd met 20%. Cost of Sales met 15% verlaagd. Grootste succes was het managen van de noodzakelijke verandering van de afdeling tot een samenhangend, efficiënt en succesvol geheel waarbij direct  moest worden gepresteerd en mensen moesten worden verbeterd of vervangen. 
 
     
 
 
© 2006 SalesChange.