Privacy Statement
Er mag bij de klanten van SalesChange geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. Het privacy statement van SalesChange behelst het navolgende: Lees verder>>

SalesChange betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van het gebruik van de aan SalesChange verstrekte of aan SalesChange ter kennis gekomen informatie

Uw privacy is gewaarborgd
De informatie die SalesChange verzamelt, wordt uitsluitend gebruikt om u van de juiste informatie te kunnen voorzien en de gegevens te verwerken in permanent wetenschappelijk onderzoek. SalesChange zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. Dus u weet zeker dat u ook nooit via SalesChange van derden ongevraagd reclamedrukwerk of email zult ontvangen.

Als u bepaalde informatie niet wilt verstrekken
Wilt u dat SalesChange voor zover mogelijk helemaal geen gegevens van u registreert en gebruikt, stuur dan een email naar SalesChange waarin u aangeeft dat u dit wilt blokkeren

 

 
     
 
 
© 2006 SalesChange.