• Bij een eventuele overdracht van informatie verzwijgt SalesChange waar nodig de bronnen.
  • SalesChange is bij het vervullen van de opdracht terughoudend bij het vellen van een oordeel over personen. Als er een oordeel gegeven wordt is dit gerelateerd aan de functie.
  • Als SalesChange beschikt over koersgevoelige voorkennis zal SalesChange te nimmer direct of indirect betrokken zijn bij de handel in aandelen van het bedrijf. De Modelcode van de Amsterdamse Effectenbeurs is hierbij van toepassing.
  • Slechts met toestemming van het cliëntsysteem kan SalesChange herkenbare gegevens over een organisatie naar buiten brengen. Indien bij een eventuele publicatie ook personen herkenbaar zijn, dient SalesChange ook van hen toestemming te hebben.
  • Geheimhouding is niet van toepassing ten opzichte van een eventuele schaduwmanager. De schaduwmanager houdt zich eveneens aan de algehele geheimhouding.
  • SalesChange zal een opdracht bij een concurrent van een opdrachtgever eerst dan aanvaarden indien beide opdrachtgevers van die situatie in kennis zijn gesteld en schriftelijk verklaard hebben geen bezwaar te hebben tegen het aanvaarden van de opdracht. Eenzelfde handelswijze is vereist indien het gaat om opdrachten waar zwaarwichtige conflicterende belangen, anders dan concurrentiële belangen, van opdrachtgevers in het geding zijn.
  • Daarnaast committeert SalesChange zich aan de volledige `Code voor interim-management’ (Im-code) zoals deze is opgesteld door de Nederlandse Orde van Registermanagers (ORM).
  • Im-Code >> Download
  • Acrobat Reader >> Download
.
 
     
 
 
© 2006 SalesChange.