LOGIN SKILLS ACADEMY

  • Home
  • Welke subsidies en regelingen zijn er voor startende ondernemers?

Welke subsidies en regelingen zijn er voor startende ondernemers?

Onderstaand het antwoord op de vraag Welke subsidies en regelingen zijn er voor startende ondernemers?

Als startende ondernemer in Nederland kun je gebruik maken van verschillende subsidies en regelingen die je kunnen helpen om je bedrijf op te starten en te laten groeien. Hier zijn enkele van de belangrijkste subsidies en regelingen voor starters:

Subsidies

Innovatiebox

Voor wie: Ondernemers die winst maken met innovatieve activiteiten.

Wat: Lager belastingtarief (9% in plaats van 19 / 25,8%) op winst uit innovatieve activiteiten.

Voorwaarden: Je moet een S&O-verklaring (WBSO) hebben of een octrooi.

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Voor wie: MKB-ondernemers die werken aan innovatieprojecten.

Wat: Subsidies voor haalbaarheidsstudies, R&D-samenwerkingsprojecten en andere innovatiestimuleringen.

Voorwaarden: Project moet aansluiten bij de topsectorenbeleid en regio’s.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Voor wie: Ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten.

Wat: Verlaging van de loonkosten en andere kosten/uitgaven voor S&O.

Voorwaarden: Aanvraag indienen bij RVO en voldoen aan de S&O criteria.

Financieringsregelingen

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Voor wie: MKB-ondernemers die een lening willen afsluiten maar onvoldoende onderpand hebben.

Wat: De overheid staat borg voor een deel van de lening.

Voorwaarden: De regeling kan via je bank worden aangevraagd.

Innovatiekrediet

Voor wie: Ondernemers die risicovolle innovatieve projecten uitvoeren.

Wat: Lening voor de financiering van technische of klinische ontwikkelingsprojecten.

Voorwaarden: Project moet technisch innovatief en commercieel toepasbaar zijn.

Microkrediet (Qredits)

Voor wie: Startende ondernemers en kleine bedrijven.

Wat: Lening tot €50.000 en coaching.

Voorwaarden: Bedrijf moet jonger dan vijf jaar zijn of ondernemer met een goed bedrijfsplan.

Fiscale regelingen

Zelfstandigenaftrek

Voor wie: Ondernemers die voldoen aan het urencriterium.

Wat: Aftrekpost van de winst voor de inkomstenbelasting.

Voorwaarden: Minimaal 1225 uur per jaar aan je onderneming besteden.

Startersaftrek

Voor wie: Startende ondernemers die voldoen aan het urencriterium.

Wat: Extra verhoging van de zelfstandigenaftrek in de eerste vijf jaar van je onderneming.

Voorwaarden: Maximaal drie keer toepassen in de eerste vijf jaar.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Voor wie: Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen.

Wat: Extra aftrekpost voor investeringen tussen €2.400 en €328.721 (2024).

Voorwaarden: De investering moet voldoen aan bepaalde eisen.

Andere Regelingen

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Voor wie: Ondernemers die tijdelijk financiële steun nodig hebben.

Wat: Aanvullende uitkering op het sociaal minimum en/of lening voor bedrijfskapitaal.

Voorwaarden: Aanvraag via de gemeente.

KOR (Kleineondernemersregeling)

Voor wie: Ondernemers met een omzet onder de €20.000 per jaar.

Wat: Vrijstelling van BTW en vereenvoudiging van administratieve verplichtingen.

Voorwaarden: Aanmelding bij de Belastingdienst.

Regionale en Specifieke Sectorregelingen

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

Voor wie: Start-ups en MKB-bedrijven in specifieke regio’s.

Wat: Financiering, kennis en netwerkondersteuning.

Voorwaarden: Afhankelijk van de regio en specifieke voorwaarden van de ROM.

Agrofood, Energie, Zorg en Creatieve Industrie

Voor wie: Ondernemers in specifieke sectoren zoals agrofood, energie, zorg en creatieve industrie.

Wat: Specifieke subsidies en regelingen die gericht zijn op de stimulering van innovatie en groei in deze sectoren.

Voorwaarden: Voldoen aan sector-specifieke eisen.

Het is aan te raden om regelmatig de websites van relevante instanties zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Kamer van Koophandel (KvK) en lokale gemeenten te raadplegen voor de meest actuele informatie en nieuwe regelingen. Daarnaast kan het nuttig zijn om advies in te winnen van een accountant of een adviseur gespecialiseerd in subsidies en financiering.

Tot zover het antwoord op de vraag Welke subsidies en regelingen zijn er voor startende ondernemers? Ik hoop dat dit je verder kan helpen in je verdere businessontwikkeling.

Ben jij als (startende) MKB ondernemers op zoek naar een geschikte businesscoach? Wellicht kan ik je verder helpen in je verdere business ontwikkeling. Maak een vrijblijvende online kennismakingsafspraak. Ik zie er naar uit om nader kennis te maken en de mogelijkheden te bespreken. Plan hier een ONLINE KENNISMAKING.

Mark Bieckmann MM – Businesscoach

 

leave a comment