LOGIN SKILLS ACADEMY

  • Home
  • De 6 belangrijkste te verzekeren risico’s als (startende) ondernemer

De 6 belangrijkste te verzekeren risico’s als (startende) ondernemer

Onderstaand de 6 belangrijkste te verzekeren risico’s als (startende) ondernemer.

Als startende ondernemer is het cruciaal om je bewust te zijn van de belangrijkste risico’s die zowel jou als persoon als ook jouw bedrijf  kunnen bedreigen, waarvoor het dus verstandig is om een passende verzekeringen voor af te sluiten. Hier zijn de vijf belangrijkste risico’s die je moet overwegen te verzekeren:

Aansprakelijkheidsrisico:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: Beschermt je bedrijf tegen claims van derden voor schade die door jou of je werknemers is veroorzaakt aan eigendommen of personen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Voor bedrijven die advies of professionele diensten verlenen, beschermt tegen claims van klanten die financiële schade lijden door fouten of nalatigheden.

Inkomensrisico:

Arbeidsongeschiktheidsverzekering: Zorgt voor een inkomen als je als ondernemer door ziekte of een ongeval tijdelijk of permanent niet kunt werken.

Overlijdensrisicoverzekering: Beschermt je familie en/of zakenpartners door een geldbedrag uit te keren bij overlijden, waardoor financiële verplichtingen zoals leningen kunnen worden afgelost.

Bedrijfsmiddelenrisico:

Inventaris- en goederenverzekering: Dekt schade aan of verlies van je bedrijfsinventaris en voorraad door bijvoorbeeld brand, diefstal of waterschade.

Bedrijfspandverzekering: Als je eigenaar bent van je bedrijfsruimte, dekt dit schade aan het pand zelf.

Ook is het mogelijk om de omzet te verzekering wanneer je bedrijf (bijvoorbeeld door brand) een periode geen omzet kan genereren.

Rechtsrisico:

Rechtsbijstandsverzekering: Biedt juridische ondersteuning en dekt kosten voor juridische bijstand bij geschillen, zoals conflicten met klanten, leveranciers of werknemers.
Hier valt ook onder het risico van niet betalende klanten.

Cyberrisico:

Cyberverzekering: Beschermt tegen de gevolgen van cyberaanvallen, zoals datalekken, hacking of malware. Deze verzekering kan helpen met de kosten van het herstellen van systemen, juridische kosten, en eventuele schadeclaims van klanten.

Verzuimverzekering:

Verzuimverzekering: Vergoed de personeelskosten wanneer een werknemer tijdelijk of permanent niet kan werken door ziekte of een ongeval.

Het is belangrijk om deze risico’s goed in kaart te brengen en passende verzekeringen af te sluiten om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen en onverwachte financiële tegenvallers te voorkomen. Raadpleeg een verzekeringsadviseur om een op maat gemaakt verzekeringspakket samen te stellen dat aansluit bij de specifieke behoeften van je onderneming.

Tot zover de tips de 6 belangrijkste te verzekeren risico’s als (startende) ondernemer. Ik hoop dat dit je verder kan helpen in je verdere businessontwikkeling.

Ben jij als (startende) MKB ondernemers op zoek naar een geschikte businesscoach? Wellicht kan ik je verder helpen in je verdere business ontwikkeling. Maak een vrijblijvende online kennismakingsafspraak. Ik zie er naar uit om nader kennis te maken en de mogelijkheden te bespreken. Plan hier een ONLINE KENNISMAKING.

Mark Bieckmann MM – Businesscoach

 

leave a comment