LOGIN SKILLS ACADEMY

  • Home
  • Startende ondernemer en de Belastingdienst

Startende ondernemer en de Belastingdienst

Onderstaand het antwoord op de vraag Startende ondernemer en de Belastingdienst.

Als startende ondernemer krijg je te maken met verschillende belastingen en verplichtingen. Hier is een overzicht van de belangrijkste belastingaspecten waarmee je rekening moet houden:

Inkomstenbelasting

Ondernemersaftrek: Als je voldoet aan het urencriterium, kun je gebruik maken van de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mogelijk andere aftrekposten zoals de MKB-winstvrijstelling. Heel interessant. Een belangrijke rede waarom veel ondernemers starten als éénmanszaak.

Winst uit Onderneming: De winst die je maakt uit je onderneming wordt belast in box 1 (inkomen uit werk en woning).

Omzetbelasting (BTW)

BTW-registratie: Je moet je inschrijven bij de Belastingdienst voor de BTW.

BTW-aangifte: Afhankelijk van je omzet doe je per maand, kwartaal of jaar aangifte van de BTW.

BTW-tarieven: Er zijn verschillende tarieven (21%, 9%, 0%). Afhankelijk van je producten of diensten moet je het juiste tarief toepassen.

Kleineondernemersregeling (KOR): Als je omzet onder een bepaalde drempel blijft (20.000 euro per jaar), kun je kiezen voor de KOR, waardoor je geen BTW in rekening hoeft te brengen en geen BTW-aangifte hoeft te doen.

Vennootschapsbelasting

Rechtsvorm: Als je een BV opricht, moet je vennootschapsbelasting betalen over de winst van de onderneming. Voor een eenmanszaak of VOF is dit niet van toepassing; daar wordt de winst via de inkomstenbelasting belast.

Loonheffingen

Werknemers: Als je personeel in dienst hebt, moet je loonheffingen inhouden en afdragen. Dit omvat loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

Dividendbelasting

BV’s: Als je een BV hebt en jezelf of aandeelhouders dividend uitkeert, moet je dividendbelasting afdragen.

Lokale Belastingen

Gemeentelijke belastingen: Dit kunnen bedrijfsgebonden belastingen zijn zoals onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing, reclamebelasting en precariobelasting.

Overige Belastingaspecten

Auto van de zaak: Als je een auto van de zaak hebt, krijg je te maken met bijtelling voor privégebruik en mogelijke BTW-correcties van je autokosten.

Milieuheffingen: Afhankelijk van je bedrijfsactiviteiten kun je te maken krijgen met milieuheffingen zoals energiebelasting.

Praktische Stappen:

Registratie bij de Belastingdienst: Meld je onderneming aan bij de Kamer van Koophandel (KvK), die dit automatisch doorgeeft aan de Belastingdienst.

Administratie bijhouden: Zorg voor een goede boekhouding waarin je alle inkomsten en uitgaven bijhoudt, inclusief BTW-administratie. Een boekhoudpakket kan je hierbij mooi helpen. Slimste is een pakkjet te kiezen waar de boekhouder die je kiest ook mee werkt. Heb zelf goede ervaringen met SnelStart.

Advies inwinnen: Overweeg om een accountant / boekhouder in te schakelen om je te helpen met de fiscale verplichtingen en optimaal gebruik te maken van aftrekposten en regelingen. Dit verdient zich terug. Zelf heb ik de betere ervaringen met een klein kantoor / één pitter. Lagere kosten en meer aandacht voor jou als kleine klant

Samenvatting

Als startende ondernemer moet je dus rekening houden met inkomstenbelasting, BTW, eventuele vennootschapsbelasting, loonheffingen als je personeel hebt, dividendbelasting als je een BV hebt, lokale belastingen en andere specifieke heffingen afhankelijk van je bedrijfsactiviteiten. Het is belangrijk om vanaf het begin een goede administratie bij te houden en waar nodig professioneel advies in te winnen.

LET OP: Open deur; omzet is geen winst. Reserveer dus geld om de diverse Belastingen die er later aan komen mee te betalen!

Tot zover het antwoord op de vraag Startende ondernemer en de Belastingdienst. Ik hoop dat dit je verder kan helpen in je verdere businessontwikkeling.

Ben jij als (startende) MKB ondernemers op zoek naar een geschikte businesscoach? Wellicht kan ik je verder helpen in je verdere business ontwikkeling. Maak een vrijblijvende online kennismakingsafspraak. Ik zie er naar uit om nader kennis te maken en de mogelijkheden te bespreken. Plan hier een ONLINE KENNISMAKING.

Mark Bieckmann MM – Businesscoach

 

leave a comment